Újdonságok a hellénisztikus kori szobrászatban

A hellénisztikus kori szobrászatban (Kr. e. 3–1. század) számos új tárgytípus született.

Készültek például nagy tudósokat megörökítő domborműsorozatok. A knidoszi Eudoxoszt, a híres csillagászt (1.) hosszú szakállal látjuk, bal kezében pergamentekerccsel, köpenyben – ezek a gondolkodók ábrázolásának szokásos motívumai. A relief Rómában került elő, a sorozat két további darabjával együtt. Nem tudjuk, hadizsákmányként került-e oda, vagy ott dolgozó görög mester műve.

A szobrok a magánszférában is elterjedtek. A torzó (2.) valószínűleg egy gazdag magánházat díszített. A nőalak hosszú, vastag ruhát (khitónt) és rövid, vékony köpenyt (himationt) visel. Mindkét kezét köpenye alá rejti, a feje is fedett – ezek a motívumok a nőktől elvárt elegáns visszafogottság képi jelei. A gyakori típusba tartozó szobor valószínűleg fiatal istennőt ábrázol.

Egyedi viszont a paripákat ápoló ifjakkal díszített töredék (3.). Talán versenyjátékokhoz kapcsolódik: győztest ábrázoló szobor talapzata lehetett.

Díszes asztallap volt a vörösmárvány relief (4.), amelynek felirata jelzi: ajándékba adták (dóron: ajándék). A ritka típus példányai a görög világ távoli pontjain: Krétán, Déloszon és Pellában kerültek elő.