Az Antik Gyűjtemény egyik legszebb portréja (1.) jól példázza, hogy milyen szobrászati megoldások váltak általánossá a 2. századtól az emberi arc ábrázolásában. Az íriszt vékony kör, a pupillát kettős véset jelzi – a tekintet így nagyobb hangsúlyt kap. A plasztikusan mintázott hajfürtöket mély hornyok tagolják – a portrén tehát élesen elváló világos és sötét sávok váltakoznak. A szakállat viszont finom, tollpihére emlékeztető vésetek jelzik.

Ez az újfajta expresszivitás az istenfejről (2.) is leolvasható. Az ifjúportré (3.) kontúrvonalra emlékeztető szemhéja és az arc lapokból álló geometrikus szerkezete a természethű ábrázolás lassú háttérbe szorulását jelzi; ez látszik az épületdíszítő lap (4.) lóalakján is.

A mérlegsúlyokon (5–6.) az emberi arc radikálisan új felfogását látjuk. Bizánci császárnőt ábrázolnak, de nem portrék; az elvont császári hatalom ölt bennük alakot, amit a kéz áldást osztó mozdulata is hangsúlyoz. Az arcból kiemelkedik a hatalmas szem, a fejet és a testet csak körvonalak jelzik. A kereszt alakú tárgyakon (7–8.) pedig az emberi alak absztrakt, geometrikus formájú; nem látszik az egyénítés igénye: az imádkozó szenteket az odaírt név nélkül nem tudnánk azonosítani. Ezek a darabok az antik művészet utolsó korszakából származnak.