A szobor szintén egy híres mestermű nyomán készült. Ennek alkotója Timótheosz lehetett, akit az ókori hagyomány – Képhiszodotosz mellett – kora legjobb szobrászának tartott. Ő faragta azt a szobrot (Kr. e. 375–360 körül), amely Lédát ábrázolta, ölében hattyúval. A madárban Zeusz öltött alakot – ebből a nászból születtek a Dioszkuroszok, illetve a trójai háború hősnője, Helené és talán Klütaimnésztra, Agamemnón felesége is.

A műnek több mint harminc feldolgozását ismerjük a hellénisztikus és a római korból, a Kr. e. 2. és a Kr. u. 2. század közötti időszakból. Legtöbbjük pontosan követi a timótheoszi mintát. A budapesti példány mestere azonban új utat választott: bár számos részletében pontosan idézi a Léda-szobrot, a madár helyébe nagy vizeskorsót tett, amely mára elveszett. A szobrot vízvezetékre kötötte – a híres görög műből tehát szökőkútszobor lett. Timótheosz művén Léda fölemelte a jobb kezét, hogy a köpenyével takarja el a hattyút. A budapesti szobron viszont a nőalak mindkét kezével a korsót tartotta, a mítoszábrázolásból tehát a szobor funkciójához illő életkép lett. A szobor alighanem egy római parkban állt.