ETRUSZK FEKETEALAKOS VÁZÁK

Az etruszko-korinthosi vázák készítése a Kr. e. 6. század közepén zárult le. A következő évszázadban az etruszk fazekasságot a feketealakos technika jellemezte. A fő inspirációs forrást az importált athéni vázák jelentették (például tyrrhén amphorák, 1–2.), az athéni minták azonban, ahogy a korinthosiak is, csupán ösztönzésül szolgáltak az etruszk mesterek számára.

A legnagyobb műhelyek Vulciban jöttek létre. Itt működött Kr. e. 550–520 között a pontosi vázák műhelye. Ennek legfontosabb alakja a Paris-festő, aki főleg amphorákat készített (3–4.). Egy másik kortárs műhely vezető mestere a Borostyánlevél-festő volt (5–6.). Néhány évtizeddel később dolgozott a Micali-festő, az etruszk feketealakos vázafestészet legnagyobb alakja. Több mint 200 vázáját ismerjük (7–8.); tároló- és ivóedényeket egyaránt díszített, műhelye pedig a működése lezárultával is tovább folytatódott (9.).

A technika később Caerében, majd Orvietóban és Clusiumban is elterjedt. A caerei feketealakos vázafestészetből a Caerei Hydriák műhelyét kell kiemelni, amely Kr. e. 530–500 között működött – mintegy negyven hydria mellett néhány nikosthenési amphora tartozik ide. A hydriák formája a keleti görög bronzedényekhez kapcsolódik, a díszítőmotívumok zöme is ióniai minták feldolgozása. Két mestert sikerült elkülöníteni: a Busiris-festőt és a Sas-festőt (10.).

Mindeközben folyamatosan áramlott Etruriába az athéni feketealakos kerámia – idővel az importban egyre népszerűbbé váltak a vörösalakos technikával készült vázák. A Kr. e. 5. század közepére megszűnt a figurális etruszk feketealakos vázafestészet, helyébe az Etruriában Kr. e. 480 körül megjelenő ál-vörösalakos díszítés lépett.
 

A TÉMÁRÓL BŐVEBBEN LÁSD A LEXIKONT
Etruszk feketealakos vázafestészet


A GALÉRIA KÉPEIRŐL BŐVEBBEN
1. Athéni feketealakos ún. tyrrhén amphora
2. Athéni feketealakos ún. tyrrhén amphora
3. Etruszk feketealakos (pontosi) amphora
4. Etruszk feketealakos (pontosi) amphora
5. Etruszk feketealakos amphora
6. Etruszk feketealakos amphora
7. Etruszk feketealakos hydria
8. Etruszk feketealakos amphora (Micali-festő)
9. Etruszk feketealakos amphora
10. Etruszk feketealakos hydria: Héraklés és Iolaos legyőzi a lernai Hydrát