Haragot, istennő zengd Péleidész Akhileuszét,
vészest, mely sokezer kínt szerzett minden akhájnak.

 

Homéros eposza nem a trójai háború teljes történetét, hanem annak csak egy kis szeletét, az utolsó év néhány napját választja elbeszélése tárgyául. Az első szó („harag”) előrevetíti a cselekményt: a hős Achilleus megharagszik a görögök vezérére, Agamemnónra, amiért elvette tőle a zsákmánnyal szerzett lányt, Briséist (1–2.). Achilleus méregtől fűtve visszavonul a harctól, és azt kéri anyjától, Thetistől, győzze meg Zeust, hogy a görögök addig ne is érjenek el sikert, amíg ki nem engesztelik őt. Zeus a többi istennel dacolva teljesíti Thetis kérését, s ezentúl a trójaiaknak kedvez.

A szorult helyzetbe kerülő Agamemnón hiába küld követséget Achilleushoz (3.), a hős haragja nem múlik – csak akkor tér vissza a harcmezőre, amikor Hektór, a trójai királyfi megöli barátját, Patroklost, és zsákmányául szerzi meg Achilleus fegyvereit, amelyekkel Patroklos harcolt (4–5.). Achilleus új fegyverekkel száll harcba, amelyeket anyja Héphaistosszal, a kovácsistennel készíttetett neki (6–8.). Párbajban megöli Hektórt (9.), a bosszútól elvakultan pedig még ellenfele holttestét is meggyalázza (10–11.). Az eposz utolsó énekében Priamos az éj leple alatt felkeresi Achilleust a görög táborban, hogy kiváltsa tőle fia holttestét (12–14.). A korábban engesztelhetetlen görög hős, akit most a barátja miatti gyász gyötör, végül megenyhül, enged az idős trójai király kérésének, és az eposz Hektór temetésével ér véget.

A GALÉRIA KÉPEIRŐL BŐVEBBEN
1–2. Athéni vörösalakos kylix: Briséis elhurcolása
3. Athéni vörösalakos kylix: Követség Achilleushoz
4. Athéni vörösalakis kylix: Achilleus és Patroklos
5. Az Eretria-festő lékythosa: Achilleus Patroklos holtteste mellett
6. Athéni vörösalakos kylix: Héphaistos átadja Thetisnek Achilleus új fegyvereit
7. Terrakotta oltár, Kr. e. 4. század: Néreida Achilleus sisakjával
8. Athéni vörösalakos peliké: Achilleus megkapja új fegyvereit
9. Athéni vörösalakos kratér: Achilleus és Hektór párbaja
10–11. Athéni feketealakos amphora: Achilleus meggyalázza Hektór holttestét
12. Athéni vörösalakos skyphos: Priamos kiváltja Hektór holttestét Achilleustól
13. Római ezüst skyphos: Priamos Achilleus előtt
14. Domborműves tábla Aquincumból: Priamos Achilleus előtt