A Hektór temetése utáni eseményeket az Aithiopis és az Ilioupersis beszélte el. Ezeknek a műveknek ugyan csak töredékei maradtak ránk, de Proklos, az 5. századi filozófus összefoglalása alapján ismerjük a cselekményüket, a vázaképek pedig több epizódjukat is felidézik. Hektór halála után a trójaiak segítségére érkeztek az amazónok is, akiket Penthesileia vezetett. Penthesileiát Achilleus győzte le párviadalban; egyes változatok szerint a halála előtti pillanatban összetalálkozott a tekintetük, s a görög hős beleszeretett a haldokló amazónba (1–2.). Penthesileia legyőzése után Achilleus párharcot vívott Memnónnal, az aithiopsok királyával is. Memnón Éós, a hajnal istennője és a halandó Tithónos gyermeke volt, fegyverzetét pedig – csak úgy mint Achilleusét – a kovácsisten készítette. A kettejük párharcát ábrázoló vázaképeken az egymással küzdő hősök mellett Thetis és Éós, a gyermekét féltő két istennő is megjelenik (3–4.).
 
Achilleus végzete azonban az volt, hogy Trója alatt haljon meg. Bár már az Ilias is több helyütt utal rá, a történetet az Aithiopis beszélte el: Achilleust Paris nyila ölte meg, amelyet Apollón vezetett, hogy biztosan célba találjon (5–6.). A hős holttestét Aias mentette ki a csatamezőről. A görögök között ezután vita támadt arról, ki kapja meg Achilleus fegyvereit. Aias és Odysseus is jelentkezett értük, s a vita hevében már-már egymásnak is estek volna, végül azonban szavazással döntöttek arról, hogy a fegyverek Odysseusé legyenek (7.). Aias annyira feldühödött az eredmény miatt, hogy a többiekre akart támadni, Athéné azonban őrületet bocsátott rá: miközben azt hitte, társait öli meg, a körülötte lévő juhnyájat kaszabolta le, amikor pedig rádöbbent tettére, szégyenében öngyilkosságot követett el (8–9.).
 

A GALÉRIA KÉPEIRŐL BŐVEBBEN
1. Athéni feketealakos amphora: Achilleus megöli Penthesileiát
2. Athéni vörösalakos kylix: Achilleus megöli Penthesileiát
3. Korinthosi feketealakos hydria: Achilleus és Memnón párviadala
4. Athéni vörösalakos kratér: Achilleus és Memnón párviadala
5. Etruszk skarabeusz: A megsebzett Achilleus
6. Filippo Albacini: A megsebzett Achilleus
7. Athéni vörösalakos kylix: Harc Achilleus fegyvereiért
8. Etruszk vörösalakos keheykratér: Aias öngyilkossága
9. Athéni vörösalakos kylix: Tekméssa letakarja Aias holttestét