Trója bevételéhez – isteni jóslat szerint – három feltételnek kellett teljesülnie. A görögöknek szükségük volt Philoktétésre és Hérakléstől örökölt íjára, a harchoz csatlakoznia kellett Neoptolemosnak, Achilleus fiának, végül pedig el kellett rabolniuk a trójai Palladiont, a Pallas Athénét ábrázoló istenszobrot.

Philoktétést, akit kígyómarta sebe miatt társai még a háború elején otthagytak Lémnos szigetén (1–2.), Odysseus csellel próbálta rávenni a visszatérésre, végül azonban Héraklés isteni közbeavatkozása győzte csak meg a megbántott hőst, hogy újra csatlakozzon társaihoz. Az ifjú Neoptolemoshoz is követség érkezett Skyrosra, hogy harcba hívja Trója ellen (3.). Sikerült is rábeszélni, végül pedig ő kapta meg apja isteni fegyvereit, amelyekkel Trója végső ostrománál megölte Priamost, és Hektór fiát, Astyanaxot (4.). A Palladion elrablására Odysseus és Diomédés vállalkozott. Egyes mítoszváltozatok szerint Helené mutatta meg Odysseusnak, hol találják az istenszobrot, így sikerült a két görög hősnek elrabolni a városvédő szobrot (5.).

Trója elpusztításához azonban a görögöknek cselhez kellett folyamodniuk. A leleményes Odysseus terve szerint hatalmas falovat építettek. Míg néhányan elbújtak a belsejében, a sereg úgy tett, mintha az ostromot feladva hazahajózna. Amikor a trójaiak megtalálták a parton a  falovat, maguk húzták be a városukba, ahol az éj leple alatt előbújtak a benne rejtőzködő katonák, beengedték társaikat, Tróját pedig elérte a pusztulás (6–8.).

A trójaiak közül csak kevesen menekültek meg: ők Aineias vezetésével elindultak, hogy új hazát keressenek (9–11.). A görög hősök a tíz évig húzódó háború után végre hazaindultak – balszerencsés útjaikról a Nostoi (Hazatérések) című ciklikus eposz mesélt. Sokan halálos hajótörtést szenvedtek, vagy számkivetésbe kerültek. Agamemnónt, a seregek vezetőjét hazatérése után nem sokkal saját felesége, Klytaimnéstra ölte meg. Menelaos feleségével, Helenével együtt hosszú bolyongás után épségben tért haza Spártába (12–13.), így ők már jólétben fogadták az apja keresésére induló Télemachost – a legtovább ugyanis, tíz hosszú éven át, Odysseus bolyongott.
 

A GALÉRIA KÉPEIRŐL BŐVEBBEN
1. Athéni vörösalakos lékythos: Philoktétés Lémnoson
2. Attikai márványdombormű: Philoktétés Lémnoson
3. Athéni vörösalakos kylix: Odysseus Neoptolemosnak adja Achilleus fegyvereit
4. Athéni feketealakos amphora: Neoptolemos lesújt Priamosra
5. Szárdónix gemma: Odysseus és Diomédés a Palladionnal
6. Reliefdíszes pithos a trójai faló ábrázolásával
7. Korinthosi talpas aryballos: a trójai faló
8. Etruszk skarabeusz: a trójai faló
9. Athéni feketealakos amphora: Aineias menekülése
10. Római márvány dombormű: Ünnepi menet díszkocsival, a kocsiszekrény oldalán Aeneas menekülése
11. Római aranyérme: Aeneas menekülése
12. Athéni vörösalakos hydria: Menelaos és Helené
13. Athéni vörösalakos amphora: Menelaos és Helené