Mert például az Odysseiának nem is nagy a mondanivalója: valaki sok évig távol van, egy isten szemmel tartja, s ő magára marad; közben otthon az a helyzet, hogy vagyonát a kérők pusztítják, és fia ellen cselt szőnek; ő azonban – viharokon keresztül – hazaérkezik, némelyek felismerik, s ő megmenekül, ellenségeit pedig elpusztítja.
Aristotelés: Poétika

 

Az Odysseia egyetlen hős, a Trójából hazaérkező Odysseus (1.) kalandjait meséli el. A cselekmény kezdetén már tíz év telt el a háború befejezése óta, Odysseus azonban még mindig nem tért haza - ekkor éppen Kalypsó nympha házában vesztegel. Az isteni asszony azonban hiába ígér halhatatlanságot a hősnek, ő szüntelenül hazavágyik (2.). Ekkor az istenek úgy döntenek, segítenek a hősnek: Odysseus el is jut a phaiákok szigetére (3.) , ahol vendégül látják: nagy lakomát rendeznek a tiszteletére, a görög hős pedig – énekmondóhoz (4.) méltóan – elmeséli viszontagságait azóta, hogy Trójából útnak eredt. Elbeszélése, amelyből a híres odysseusi kalandokat ismerjük, négy éneken át tart (IX–XII.): mesél arról, hogyan harcoltak a kikónok ellen, milyen szörnyű viharokba keveredtek, hogyan szabadultak a lótuszevőktől, és miként bántak el a kyklopsszal (5–6.). Elbeszéli, milyen nagy bajt okoztak a társai, amikor Aiolos tömlőjéből kieresztették a szeleket, s hogy csak egy hajójuk maradt, miután a laistrygónok kövekkel szétzúzták a többit. Részletesen végigmondja, mi történt Kirké szigetén (7.), és hogy mit látott az Alvilágban, majd felidézi, hogyan menekültek meg a szirénektől ( (8–10.), és hogyan hajóztak el Skylla és Charybdis között (11.), végül pedig hogyan vesztek oda a társai, miután Hélios marháit felfalták. Bár a phaiákok királya, Alkinoos a lánya kezét és a királyságát is felajánlja Odysseusnak, a hős kérésére végül mégis hazaviszik őt Ithakába.

Ithaka királyára azonban otthonában új feladat vár: le kell számolnia a feleségét, Pénelopét ostromló kérők csapatával. Pénelopénak ugyan egy Odysseushoz is méltó leleményes csellel sikerült elodáznia, hogy új férjet válasszon – azt ígérte kérőinek, akkor választ majd közülük, ha befejezi apósa, az öreg Láertés szemfödelének szövését, ámde éjjelente visszafejtette, amit nappal megszőtt – , miután azonban szolgálói leleplezik, kénytelen szembenézni az új házasság gondolatával, és íjászversenyt hirdet, hogy annak győztese legyen a jövendőbelije. Ekkor érkezik meg a palotába a koldusnak álcázott Odysseus (12.): egyedül ő teljesíti az íjászverseny próbáját, a második nyilával pedig már a kérőket veszi célba, sorra megöli őket (13–14.). Csak ezután fedi fel valódi kilétét feleségének, aki nászágyuk készítésének történetét kikérdezve bizonyosodik meg afelől, valóban Odysseus-e az, aki hazaérkezett.

A GALÉRIA KÉPEIRŐL BŐVEBBEN
1. Johann Heinrich Wilhelm Tischbein: Odysseus
2. Arcvédőlemez Odysseus ábrázolásával
3. Athéni vörösalakos kantharos: Odysseus a phaiákok szigetén
4. Athéni vörösalakos amphora: Rhapsódos
5. Feketealakos /ún. chalkisi/ amphora: Polyphémos megvakítása
6. Athéni ál-vörösalakos lékythos: Odysseus menekülése Polyphémos barlangjából
7. Boiótiai feketealakos skyphos: Kirké és Odysseus
8. Athéni vörösalakos stamnos: Odysseus és a szirének
9. Pompeii falfestmény: Odysseus és a szirének
10. Karneol gemma: Odysseus és a szirének
11. Aranyozott ezüst kylix: Skylla
12. Mélosi terrakotta relief: Odysseus hazatérése
13. Athéni vörösalakos skyphos: Odysseus leszámol a kérőkkel
14. Kis-ázsiai mészkő dombormű: Odysseus leszámol a kérőkkel