AZ ETRUSZK ORIENTALIZÁLÓ KOR KERÁMIÁJA

Az orientalizáló korban, az etruszk kultúra első korszakában (Kr. e. 750–600) gyökeresen megváltozott Etruria kerámiaművessége.

Elterjedt a finoman iszapolt agyag és a gyors fazekaskorong használata, valamint az edények magas hőfokon történő kiégetése. Így jobb minőségű edényeket tudtak készíteni.

Az edények típustára gyökeresen átalakult: a hagyományos formájú edények (olla, 1.; bikónikus urna, 2.) mellett új, a görög és föníciai edényművességből átvett formák (pl. amphora, 3.) jelentek meg. Legtöbbjük a lakoma edénykészletébe tartozik.

Megváltozott a vázák díszítésmódja is, amelyre nagy hatással volt a görög (főként Euboiából és Athénból érkező) és a föníciai import. Így jött létre a Kr. e. 8. század harmadik negyedében az etruszk geometrikus vázafestészet. Az edényeket főleg mértani motívumokkal és állatfigurákkal díszítették, az emberalak nagyon ritka.

Az etruszk geometrikus kerámia egyik első műhelye Veiiben működött, itt dolgozott például a Casale del Fosso-festő. Edénytartó állványáról (4.), ami az etruszk művészet egyik legkorábbi figurális díszű vázája, szépen leolvasható az etruszk kultúrában ekkor lezajló integrációs folyamat. Az edény formája a Villanova-korszak egyik hagyományos típusa, a holmos (5–6.); a díszítés: például a koncentrikus körök és a hátraforduló szarvasok viszont a kortárs euboiai vázák jellemző motívumai. A geometrikus irányzat a Kr. e. 7. században is folytatódott (szubgeometrikus vázák).

A Kr. e. 7. században Caere vált a legfontosabb fazekasközponttá. Innen terjedt el a vörös színű agyagon fehérrel festett (ún. white-on-red) kerámia, és itt készültek az első többalakos, történetet ábrázoló vázaképek. A korszak kiemelkedő mestere, a Narce-festő (olla, 7.) viszont egy másik városban, Narcéban dolgozott.

A század utolsó harmadában újfajta kerámiatípusok jelentek meg Etruriában: kialakult a bucchero kerámia, a Fecske-festő Vulciban a keleti görög kerámia nyomán készített vázákat, a korinthosi importok hatására pedig megszületett az etruszko-korinthosi vázafestészet.
 

A TÉMÁRÓL BŐVEBBEN LÁSD A LEXIKONT
Az etruszk orientalizáló kor kerámiája


A GALÉRIA KÉPEIRŐL BŐVEBBEN
1. Etruszk olla
2. Geometrikus motívumokkal díszített kétfülű edény
3. Amphora caerei műhelyből
4. Etruszk edénytartó állvány
5. Etruszk impasto edénytartó állvány (holmos)
6. Etruszk impasto edénytartó állvány (holmos) és üst
7. Etruszk olla