Méret
hosszúság: 132,5 cm; magasság: 53 cm; szélesség: 38 cm
Datálás
Kr. e. 1981–1975 körül
Leltári szám
20.3.5
Azonosító
Per-6841
Felfedezés éve
1920

Fából készült hajómodell egy magasrangú hivatalnok, Meketré thébai sírjából. A zöld hajótest, a függőleges hajóorr, a hátrafelé hajló tat és a kettős kormánylapát a papirusznádból készült hajók formáját idézi. A hajónak nincsen vitorlázata, de mozgásban van, amelyet kilógó evezői és a fedélzetén lévő tizenhat evezős matróz karmozdulatai érzékeltetnek: az uralkodó széliránnyal ellentétesen halad. A bárka hátsó részén baldachin alatt egy szobor áll, amelyet egy fiatal férfi, talán Meketré fia kísér, míg mellettük egy nagy áldozati edény látható – mind olyan képelem, amely a jelenet rituális jellegére utal.

Hasonló formájú bárkákkal gyakran találkozunk az Ozirisz szent városába, Abüdoszba tett rituális zarándoklatok ábrázolásain, például előkelő hivatalnokok sírkamráinak festett falain. Az abüdoszi utazásnak a Középbirodalomtól kezdve fontos szerepe volt az egyiptomi temetkezési szertartásokban, hiszen a közép-egyiptomi Abüdoszba látogatva az egyiptomiak a halottak urának, Ozirisznek a halálát és feltámadását ünnepelték. Az abüdoszi zarándoklat képein általában két hajó jelenik meg: az egyik az odautat, a másik a visszautat örökíti meg. Az itt látható bárkamodell az hajóút első részét, a Níluson lefelé, Thébából Abüdoszba való utazást ábrázolhatta.

A tárgyról lásd még a Metropolitan Museum honlapját.